Referanse Grisehus/Dyrehold

10 stk. Solatube 290DS med Vusion lysprisme, rørlengde på 3 meter/stk. ble installert 2015-10-30.


Jonas Runevad intervju, grisehus i Falkenberg, Sverige med Solatube dagslyssystem (filmet med Iphone 6, 2016-05-11)


Grisehus i Falkenberg med Solatube dagslyssystem (filmet med Iphone 6, 2016-05-11)

7 stk. vinduer langs sydgaveln, hvert vindu er 1m x 0,6 m = 0,6 m2/stk., 7 stk. vinduer  x 0,6 m2 = 4,2 m2

10 stk. Solatube 290DS i  den midterste delen av grisehuset, hver Solatube 290DS er 350 mm i diameter = 0,1 m2/stk. 10 stk. Solatube 290DS (350 mm) x 0,1 m2 = 1m2

Jonas Runevad, eier och Gøran Olai, Bygningskonsulent Fylkeskommunen i grisehus med Solatube dagslys-system
Jonas Runevad, eier og Gøran Olai, bygningskonsulent Fylkeskommunen i grisehus med Solatube dagslyssystem

Gøran Olai, bygningskonsulent
Fylkeskommunen, Hallands Län (fylke i Sverige)
Arbeider med byggetillatelser, byggspørsmål,
dyrevern i forbindelse med byggesaker.

Hva synes du om Solatube dagslyssystem i grisehuset?

Jag har ingen ting å klage på!
Det er bra at det gir dagslys til grisene, men det er også bra at det gir bra dagslysbelysning for de som arbeider inne hos grisene.

Solatube dagsljussystem takbild grisstal falkenberg
Solatube dagslyssystem takbilde på grisehus i Falkenberg

Solatube dagsljussystem vinden grisstal falkenberg
Solatube dagslyssystem loftet på grisehus i Falkenberg

Like mye lys med halvparten så store vinduer

Når man tar inn dagslyset ovenfra gir det tre til fire ganger så mye dagslys gjennom hele året sammenlignet med vertikale vinduer i samme størrelse. Lyset fra Solatube fordeles jevnere i rommet sammenlignet med vinduer, og blender heller ikke.

I tillegg til at man får inn mer dagslys når man bringer inn lyset ovenfra, har Solatube en patentert kuppel med Raybender striper og en Fresnel linse. Stripene bringer dagslyset inn i det høyreflekterende røret, uansett hvilken vinkel dagslyset fra solen har. Raybender kuppelen bringer inn dobbelt så mye lys på en dag sammenlignet med et vindu på samme størrelse med jevn overflate. Samme sak gjelder om kuppelen skulle hatt jevn overflate, da ville det lave dagslyset passert rett gjennom kuppelen, og gå tapt. Dette gjør at man kan regne med halvparten så stor vindusflate og likevel få inn samme mengde dagslys under dagen med Raybender kuppelen.

Tech_Raybender
Den høyre kolonnen EDCS viser hvor stor overflate man trenger for å få inn like mye lys fra en jevn overflate som det man får inn med Solatubes Raybender kuppel, vist i venstre kolonne.

Modell Kuppelmodell EDCS* Solatube® kuppel
Solatube 160 DS
⌀ 25 cm  = 490,9 cm²
Raybender® 3000
+ LightTrackerTM
160 in²
1.032 cm²
Solatube 290 DS
⌀ 35 cm  = 962,1 cm²
Raybender® 3000
+ LightTrackerTM
290 in²
1.871 cm²
Solatube 750 DS
⌀ 53 cm  =2206,2 cm²
Raybender® 3000 750 in²
4.839 cm²
* Effective Daylight Capturing Surface


Trykk her for å se en film om hvordan Solatube virker.

Trykk her for å komme til referanser.