Referanse hønsehus

Solatube Dagslyssystem retter lyset mot økologisk matproduksjon…

Etterspørselen etter økologisk mat har økt de siste årene, og Solatube Dagslyssytem bidrar til å gi blant annet hønsene i økologisk eggproduksjon tilgang til dagslys. Økt fokus på bærekraftig matproduksjon gjør både mennesker og dyr til vinnere.

Solfrid Utheim og Bjørn Petter Rygg, som driver et hønsehus med økologisk eggproduksjon, har dette å si om Solatube Dagslyssystem:

Solatube installert på hønsehus i Hyen, Sogn & Fjordane. 20 stk 750DS med Led hybrid og dagslys dimmer

Solatube dagslys i hønsehus
-Bjørn Petter Rygg og Solfrid Utheim Rygg

-Hva synes du om Solatube Dagslyssystem?
Solatube dagslyssystem er eit genialt dagslyssystem for tilførsel av dagslys inn i hus utan bruk av vindu. Det er utruleg effektivt, og gjev godt med lys sjølv utan sol.

Hvilke fordeler ser du med Solatube Dagslyssystem?
Vi bygde om hønsehuset frå konvensjonell eggproduksjon med miljøinnredning til økologisk eggproduksjon med  Bolegg Gallery aviar frå Vencomatic våren 2017.

I økologisk eggproduksjon er det krav til dagslys inne i hønsehuset. Dette er vanleg å ordne med bruk av vindu, med dei utfordringane det medfører.
Fordelen for oss er at vi tilfører dagslyset på samme måten som med lysarmaturar. Vi får dagslyset frå taket jevnt fordelt over heile huset. Og den største fordelen er at vi slepp utfordringane med solstrålar inn i hønseflokken. Og forskjellen på sol og overskya er heller ikkje noko problem. Ved bruk av dagslysdimmer, eit spjeld som gradvis åpnar og lukkar for dagslyset, opprettheld vi ein jevn lysstyrke inne i huset.
Det samme gjeld morgon og kveld, dagslysspjeldet åpnar når dagen til hønene startar, og stenger når dagen sluttar.
Det betyr at vi styrer dagslyset inne i huset på lik linje med kunstig lys. I tillegg er det montert inn LED inne i Solatuben, slik at vi får tilstrekkeleg med lys både morgon og kveld i den mørke årstid.
Ei anna ting er at vi har ALDRI hatt så god eggproduksjon som vi har på dette kullet. Både verpeprosent og eggvekt er høgare enn vi kunne forvente.
Også dødeligheten er langt lågare enn normalt. Om vi kan tilskrive det Solatube dagslyssystem veit vi lite om på dette tidspunkt, men hvis det skulle være uheldig, så hadde vi merka det no.
Det vi veit er at menneske har berre positiv effekt av dagslys. Då må ein kunne tru det samme om dyr og fuglar også.

Vil du anbefale Solatube Dagslyssystem?
Det er eit godt gjennomtenkt system med god kontroll av dagslyset, som ser ut til å fungere heilt perfekt for hønsehus. Det er greitt å montere med mulighet for stor egeninnsats, og truleg lite vedlikehald. Det vi kan håpe på er eit dagslysdimmer system som kan bli endå bedre med tanke på regulering av dagslysinnslepp. Men slik det ser ut så hos oss ser det ut til at anlegget fungerar heilt utmerka.


-Solatube Dagslyssytem 750DS, innvendig i hønsehuset (Kun dagslys fra Solatube på alle bildene).

Innerbild Solatube Hyen

Filmet 25-04-2017