Integritetspolicy

Informasjon ang. GDPR

GDPR gjelder fra den 25 mai 2018 og erstatter den nåværende personopplysningsloven. Den nye loven skal beskytte individet og regulere hvordan foretak kan håndtere personopplysninger

Personopplysningsansvar

Daylight Nordic AB er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i vårt foretak og på denne webside. Informasjon om hvordan du kontakter oss finnes under rubrikken ”om oss” på vår hjemmeside. Vi utleverer aldri dine personopplysninger til tredje part.

Bestilling av produkter, nyhetsbrev og informasjon om eventer.

Personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-post) som oppgies i forbindelse med bestillinger av produkter tas vare på så lenge du er kunde hos oss.
Personopplysninger (navn, adresse og e-post) som oppgies i forbindelse med prenumerasjon av vårt nyhetsbrev tas vare på så lenge du er  prenumerant. Når du melder deg fjerner vi dine personopplysninger
Personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-post) som oppgis i forbindelse med informasjon om eventer spares bare så lenge det kreves for administrasjonen.

Rett til å begjære informasjon.

Dersom du vil vite om Daylight Nordic AB behandler personopplysninger om deg, så send undertegnet begjæring til oss. Du har rett til å begjære informasjon om personopplysninger som behandles om deg hos Daylight Nordic AB og å få opplysningene rettet. Sjekk at Daylight Nordic AB kun har tilgang til personopplysninger som trengs for foretakets virksomhet, kunderegister. Du har rett til å begjære sletting, eller begrensing av dine personopplysninger og i tillegg rett til å komme med innvendinger om Daylight Nordic AB sin behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger for generell og personlig tilpasset direktemarkedsføring.