Om sollys

bannar-solatube-dagsljus

Sollys er det direkte lyset som kommer fra solen, uten skyer eller andre ting i veien. Dagslys er det lys som solen skaper og som oppfattes av oss, selv om solen f.eks. er bak en sky.

I Norge finnes det regler om at dyr skal ha tilgang til dagslys. Griser skal under en sammenhengende peroide på minst 8 timer per dag være i et miljø hvor dagslyset ikke går under en vannrett belysningstyrke på 40 lux. Fordi dagslyset varierer i løpet av året behøver det forsterkes med elektriskt lys morgen og kveld når dagene blir kortere i den mørke tiden av året. Men allerede i januar blir dagene lengre igjen.

Mennesker som lever i Norge får færre soltimer sammenlignet med andre land som befinner seg nærmere ekvator. På tross av dette har Norge veldig gode forutsetninger for dagslys. Utformingen av arkitekturen forhindrer ofte at dagslyset kommer inn i rommene og brukes fullt ut som den beste generelle lyskilden vi kan ha.

Behovet for å utnytte dagslyset fullt ut gjennom hele året er stort for oss mennesker uansett hvor vi bor. Her nord i Europa finnes det ingen lignende bestemmelser for oss mennesker som det finnes for dyr, med et minstekrav på lux, eller at vi skal oppholde oss i et dagslys som styrker vår biologiske rytme eller adferd.

Det er gjort ganske mye forskning på hvordan dagslyset påvirker oss i ulike miljøer. Thorbjørn Laike, professor i miljøpsykologi på Lunds Universitet, er en av de ledende forskerne i Sverige når det gjelder belysning.

Spørsmål til Thorbjørn Laike

– Hvordan påvirkes vi av dagslys i f.eks. en lagerbygning?

– Lagerbygninger er ofte et miljø som savner dagslys. Idag finnes det et system for å få inn dagslys i bygninger uten vinduer. Dette systemet kan kompletteres med kunstig lys den tiden dagslys ikke er tilgjengelig. Ved å utnytte dagslyset finnes det gode muligheter for å spare energi. Samtidig vet vi idag at den spektrale sammensetningen av dagslys har en positiv innvirkning på mennesket både ut fra fysiologiske og opplevelsesmessige perspektiv.

Dagslyset påvirker vårt velvære, men også vår våkenhet og søvn. Den spektrale fordelingen, som varierer gjennom dagen, med kortbølgelys om morgenen og mer langbølgelys om kvelden, gjør at vår døgnrytme stiller inn seg på riktig måte. Ved hjelp av kortbølgelyset blokkeres produksjonen av melatonin og vi våkner. Å arbeide i bygninger uten vinduer fører ofte til at man får for lite stråler av kortbølgelys, og da blir signalene som skal stoppe produksjonen av melatonin for svake. For noen mennesker fører dette til at de får vanskeligheter med å falle i søvn eller får søvnforstyrrelser. Søvnproblemer kan videre føre til at man ikke klarer å utføre sine arbeidsoppgaver like bra. Studier i kontormiljøer viser også lignende resultater.

Forskning viser også at dagslysets dynamiske karakter spiller en rolle for hvordan vi tolker omgivelsene. Mennesker behøver en variasjon i sine omgivelser innenfor visse grenser. Dagslyset bidrar til dette på en positiv måte. Idag finnes det forskning som viser at menneskers velvære kan kobles til miljøfaktorer som f.eks. dagslys. Vi vet også at velvære er en viktig faktor for en god arbeidsprestasjon.

Thorbjörn-Laike-bild

Under Torbjørn Laikes forelesning viser han en studie hvor en gruppe skolebarn med klasserom uten vinduer sammenlignes med en gruppe som har klasserom med vinduer. I studien interesserer man seg for å finne ut om tilgang til dagslys spiller en rolle. Reagerer barn forskjellig?

Resultatet viser at både når det gjelder biologiske, psykologiske og adferdsmessige faktorer spiller det en rolle om man har tilgang til dagslys eller ikke. Med tilgang til dagslys blir evnen til å samarbeide og hjelpe hverandre større, man er mer samarbeidsvillig. Prestasjonen påvirkes positivt og leseferdighetene blir bedre. Man kan også slå fast at sykefraværet blir mindre med tilgang til dagslys.

Hvordan kan man får inn dagslys i bygninger?

Det beste er om tilgang til dagslys gis sammen med muligheten til utsikt fra de bygningene man oppholder seg i, og i tillegg kompletteres med dagslysløsninger gjennom taket for å få inn dagslyset dit lyset fra vanlige vinduer ikke når frem. Da føler vi mennesker oss som aller best. Dagslysbelysning kan ikke erstatte det kunstige lyset helt fordi kunstig lys behøves når det blir mørkt ute. På samme måte kan heller ikke det kunstige lyset helt erstatte dagslyset fordi vi mennesker har behov for dagslys om dagen.

IMG_5799

IMG_5789IMG_5793

Fordi vi oppholder oss innendørs opp til 90% av tiden, er det viktig at vi får tilgang til dagslys. På bildene over har man ikke tilgang til daglyset, selv om det er fullt dagslys ute. En kombinasjon av vinduer med mulighet til utsikt, og å få dagslys inn gjennom taket til de stedene hvor lyset fra vinduene ikke når frem, er den beste løsningen.

Idag er det først og fremst dyktige lysarkitekter og eieren av eiendommene som sørger for at det kommer inn nok dagslys i våre bygninger.

Dette er en film laget av Svensk Byggtjänst på Elmässan i Göteborg som viser hvordan Solatube fungerer.

Solatube ble introdusert i Sverige i 2011. Produktet finnes i mer enn 75 land og feiret sitt 25-års jubileum i verden 2015. I England har Solatube vært tilgjengelig siden år 2000.

ARUP er et av Englands største konsulentfirmaer innenfor bl.a. konstruksjon og infrastruktur. Over kan du se en film som viser hva en av ARUPs medarbeidere synes om Solatube.

Dagslysløsninger for utilstrekkelig vinduslys

Minuttgatens barnehage i Gøteborgs kommune, Sverige, ønsket å få inn mer dagslys i det rommet som barna brukte som spise- og lekerom.
Bild1

I rommet var det et vindu mot nord, som vanligvis lå i skyggen, og vinduet vender rett ut mot en fjellvegg. Dette førte til at man hverken fikk en bra utsikt eller fikk inn nok dagslys.

Etter at de monterte inn 4 stk. Solatube 290DS i rommet flommer dagslyset inn og det kunstige lyset kunne ofte være avstengt på dagen.

Solatube-minutgatan-förskola

Vinduet lengst til venstre på bildet er til spise- og lekerommet. Man kan se kuplene til de 4 Solatube enhetene på taket.

Dagslys til alle

Mange klasserom er bygget med vinduer på bare den ene siden av klasserommet. Forskning har vist at barn som sitter ved vinduet har lettere for å jobbe sammen og hjelpe andre. De er helt enkelt mer samarbeidsvillige i forhold til de som sitter langt fra vinduene. Det har vist seg at prestasjonsevnen påvirkes positivt, leseferdighetene blir bedre og sykefraværet går ned med tilgang til dagslys.

Bild6

Bild5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Skällinge skole i Varberg kommune, Sverige, hadde man tradisjonelle klasserom med vinduer på bare den ene siden av klasserommet. Solatube 750DS ble installert lengst inn i klasserommene. Slik fikk alle tilgang til det viktige dagslyset og man sparte energi fordi man kunne slå av lampene i klasserommmet.

Tekniske løsninger for å få inn dagslys

Den vanligste måten å få inn dagslys på er gjennom sidevinduer. Avhengig av størrelsen på vinduet, i hvilken himmelretning det sitter og eventuelle skyggende faktorer, får man inn forskjellige mengder med dagslys.

En annen måte å få inn dagslys på er gjennom taket. Der det er kort avstand mellom utvendig og innvendig tak kan man bruke vinduskuppel, takvindu, lyssjakter eller andre lysinnslipp. Ved større avstand mellom utvendig og innvendig tak, og når man vil spre lyset ved hjelp av et prisme, finnes det løsninger for å få inn lyset dit man vil, med så lite tap av dagslys som mulig. Man kan f.eks. få det inn gjennom høyreflekterende rør eller gjennom fiberkabler.

Å ta inn dagslyset ovenfra gir 3-4 ganger mer dagslys enn vertikale vinduer i samme størrelse. Lyset fra Solatube fordeles jevnere utover i rommet enn lys fra vinduer, og blender heller ikke.

Sp3_6

Hvis man har motoriserte rullegardiner som stiller inn seg etter solen hele dagen, og samler inn dagslyset for å få det inn gjennom fiberkabler, får man inn mer dagslys enn om man har et vindu på samme størrelse som bare bringer inn dagslys fra én himmelretning. Derfor er det viktig å tenke etter hvor mye dagslys som har mulighet til å komme inn i et rom og hvordan det lyset sprer seg i rommet.

 

750closed

 

Solatube har en patentert kuppel med Raybender striper og Fresnel linse. Stripene bringer dagslyset inn i det svært reflekterende røret, uansett hvilken vinkel solen står i. Raybender kuppelen tar inn dobbelt så mye lys gjennom hele dagen sammenlignet med et vindu med en slett overflate i samme størrelse. Det samme gjelder om det hadde vært en jevn overflate på kuppelen. Da ville man miste dagslyset med lav vinkel, som hadde passert rett igjennom kuppelen. Dette betyr at man kan halvere beregningene av vindusareal, og likevel få inn samme mengde dagslys gjennom hele dagen med Raybender kuppelen.

Tech_Raybender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyset har gjennom alle tider og kulturer symbolisert den kraften som gir liv. Det er vitenskaplig bevist at mennesker, dyr og planter er avhengig av lys for å trives. For oss som bor her oppe i det kalde nord har lyset en helt spesiell betydning. Vi lengter etter det når det er som mørkest på vinteren. Vi forføres av det i vårens første skikkelige soltimer og i de lange sommerkveldene. Vi lengter etter det når dagene blir kortere på høsten. Vi trenger det for å gjøre oss friskere når vi er syke eller deprimerte. Merkelig nok kommer lyset ofte i andre rekke når vi planlegger våre arbeidsplasser og offentlige miljøer.

I et trivelig og vakkert dagslysmiljø føler alle seg mye bedre. Vi orker mer og presterer bedre på jobben. Derfor er det viktig å sette menneskers behov i sentrum når man planlegger lyssetting ved nyproduksjon, til- eller ombygging av eiendommer.

Trykk her for å komme til referanser for profesjonelt bruk.