Solatube M74

 

solatube-m74-ds-top-no Solatube-banner-m74-Norsk
 

Solatube M74DS

Solatube M74DS er konstruert spesielt for høye takhøyder mellom 6-25 meter. Det går å bygge sammen systemet på forskjellige måter for å få inn mer eller mindre lys, og man kan også bruke forsterkeren for å få et mer rettet lys ved høye takhøyder. Ved å utnytte dagslyset, så minsker behovet for å bruke de elektriske lampene under dagen. Dette reduserer CO2-utslippene og minimerer byggningens klimapåvirkning.

Solatube har ofte lavere installasjonskostnader sammenlignet med andre taklysprodukter. Sluttresultatet blir en effektiv, miljøvennlig belysning til en bra pris.

Collector

Man kan enten bruke bare baseenheten for å få inn dagslyset, eller så kan man bruke Collectoren, for å få inn maksimalt med dagslys.

Collectoren gjør det mulig å fange opp betydelig mer dagslys sammenlignet med vanlige takvinduer, uten å varme opp innsiden av byggningen. Med egen Raybender HD, LightTracker og Cool Tube Technologies, så maksimerer man forsyningen av dagslys.

Raybender HD er striper som sitter på Collectoren som hjelper til å bøye lyset ned i Solatuben. Disse stripene er perfekt for våre norske breddegrader, da vinkelen på sola er lav, og ikke kommer over 55 grader (Sankthansaften). LightTracker er en høyrefleterende ”speile” som sitter på nordsiden av Collectoren. Den gjør slik at så mye av lyset som mulig ”speiles” ned ved en spesiell vinkel på sollyset.

Cool Tube Technologies minimerer varmebærende infrarøde stråler fra å komme inn i systemet.

Forlengelserør M74DS

Spectralight® Infinity Forlengelserørene med 99,7% refleksjon gjør at man bare får 5% minskning av lysverdien hver tredje meter. Med Collectoren på taket så kan man dra rør opp til 30 meter og fremdeles få inn mye dagslys. Solatube 750DS (530 mm) kan ha 0-90 graders vinkler for å lede dagslyset til siden. Solatube M74DS har bare rette rør.

Forsterker

Forsterkeren er ekstra bra for takhøyder over 8 meter. Med 36 høyreflekterende fasetter, Spectralight Infinity, føres dagslyset lengre nedover mot enden på røret, for at dagslyset skal rettes ned mot golvet der folk oppholder seg. Man får ned minst 30% mer lys til gulvflaten ved høyder på ca. 8 meter eller mer.

Lysprisme

Prismen sprer lyset ca. 170 grader. For M74DS finnes det to forskjellige størrelser på prismen. Hvis Forsterkeren brukes lengst ned i røret skal man ha en større prisme der, og bruker man bare Spectralight Infinity rørene så skal man ha en mindre prisme lengst ned.

Beregninger av dagslyset

Vi gjør gratis beregninger av hvor mye dagslys som bringes inn på et visst areal. Det vi behøver vite er lengde, bredde og høyde på rommet, samt om det er mørke eller lyse tak, vegger og gulv. Sender du med en tegning eller et bilde så er det enda lettere for oss.

.

.

.
 

 

Kontakt oss trykk her

For referanser trykk her

Solatube m74DS