LEED

Solatube ® dagslyssystem gir en nyskapende mulighet til å tenke miljøvennlig bygging. Solatube bidrar i høy grad til et prosjekts mulighet til å klare LEED sertifiseringene.

Solatube dagslyssystem er anerkjent for sin evne til å hjelpe proffe designere i hele verden med å oppnå sine LEED ® og Energy Star ® akkrediteringsmål. Det har blitt avgjørende å få inn naturlig dagslys i hvert eneste nytt prosjekt for å oppnå fremgang i mange av verdens største design utmerkelser.

LEED er et miljøklassifiseringssystem som gjør en helhetsvurdering av bygningers miljøegenskaper, og omfatter både energiaspektet og de øvrige innvirkningene på miljøet. Ideen bak LEED er at grønne bygninger kan påvirke helsen og livet for alt levende i en hel generasjon. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et amerikansk vurderingssystem som styres av den ideelle organisasjonen US Green Building Council (USGBC). Deres arbeid startet i 1998, og medlemstallet er idag 20 000 bedrifter og verdensomspennende organisasjoner.

Når bedriftens team først setter seg ned og går gjennom sjekklisten for LEED, gjøres dette som oftest før utformingen av prosjektet er helt klar. På dette tidspunktet i prosjektet er det vanskelig for prosjektgruppen å bedømme hvor stort antall LEED-poeng som baserer seg på kostnadene, vekten på materialet og energibesparingen. Det riktige antallet poeng som er realistisk å oppnå er ofte et mysterium helt frem til alle byggehandlingene er ferdige. Denne LEED veiledningen kan hjelpe prosjektgruppen med å sette opp mål for dagslys og miljø i deler av prosjektet.

 

product-code-approval-energy-standards-leed

LEED Application Guide – Solatube (Veiledning til byggeprosjekt for hjelp med beregning av mulige LEED poeng).